logopedie lindenholt nijmegen banner

Veelgestelde vragen over logopedie in Lindenholt


Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?

Logopedie wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Alle zorgverzekeraars vergoeden de logopedie. U hoeft zich dus niet bij te verzekeren om voor vergoeding van logopedie in aanmerking te komen. Wel heeft u een verwijsbrief nodig van huisarts, specialist, tandarts of orthodontist.

Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?

Ik heb contracten met de meest voorkomende zorgverzekeraars. Ik breng de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening. U hoeft dan zelf niets te doen. Mocht ik met uw zorgverzekeraar geen contract hebben (uitzondering), dan ontvangt u een rekening die u binnen 2 weken moet betalen. De factuur kunt u dan indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekering komt u wel in aanmerking voor vergoeding van (een deel) van de kosten.

Hoe lang duurt een behandeling?

Een behandelsessie duurt in de meeste gevallen tussen de 20 en 30 minuten. Hoe lang de behandelperiode zal duren, hangt af van de klacht, uw motivatie en andere factoren. Dit kan variëren van enkele weken tot enkele maanden en in sommige gevallen langer (bijv begeleiding bij syndroom van Down of bijv. afasietherapie). Tijdens de eerste kennismaking of na een uitgebreid onderzoek zal de logopedist proberen een inschatting te maken van de tijd die nodig is om uw klacht te behandelen.

Mijn kind krijgt logopedie, kan ik erbij zijn?

Ouders spelen een zeer belangrijke rol bij de logopedische behandeling. De logopedist kan u ook adviezen geven voor thuis. Tijdens de eerste afspraak moet u als ouder/verzorger er de hele sessie bij blijven. Via u proberen we allerlei informatie te krijgen over de klacht. Of u er bij de volgende behandelingen wel of niet bij zult blijven, hangt af van welke behandeling het betreft en natuurlijk ook van de aard van het kind. Bij sommige behandelingen hebben we het liefst een ouder erbij en in sommige gevallen werkt het juist veel sneller als het kind alleen is. Natuurlijk gaat dit in onderling overleg. Er zal regelmatig even geëvalueerd worden zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen van uw kind.

Mijn kind praat nog niet. Wanneer moet ik me zorgen maken?

Ieder kind is anders, en niet ieder kind is even snel. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Ook de omgeving kan veel doen om het kind te stimuleren. Over het algemeen zie je dat een normale taalontwikkeling begint met brabbelen. Na ongeveer 2 maanden beginnen kindjes klanken te maken. Dat brabbelen groeit daarna (vanaf 9 maanden) langzaam uit naar taal. Het kind zal ook steeds meer gaan imiteren.

Daarom adviseren wij ouders om veel met hun kind te praten, boekjes te lezen en liedjes te zingen. Zo wordt een kind goed gestimuleerd en zal het sneller tot taal komen. Kinderen van 1 jaar laten vooral eenwoorduitingen horen zoals: "die", "auto", "papa", "bal", etc. Kinderen van twee jaar maken vooral tweewoordzinnetjes zoals: "ik ook", "mama weg", "bal daar", etc. Daarna ontwikkelt de taal zich tot kleine zinnetjes en later samengestelde zinnen waarbij de grammaticale structuur ook steeds meer gaat kloppen.

Wijkt de taalontwikkeling van uw kind erg af van bovenstaande info en maakt u zich zorgen, neemt u dan gerust contact op.

Wanneer moet mijn kind stoppen met de fopspeen?

Langdurig gebruik van fopspenen verhoogt de kans op het ontstaan van scheefstand van tanden en kiezen en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte. Daarnaast kan speenzuigen een afwijkende tongpositie bij het slikken en articuleren bij kinderen veroorzaken, net zoals duimzuigen. Ook hierbij kan een logopedist helpen.

Mijn kind van 2 begint te stotteren. Heeft hij nu logopedie nodig?

Bij kinderen gaat het leren praten zo snel, dat het voor peuters soms lastig is hun gedachten te verwoorden. Hierdoor kunnen ze gaan hakkelen/stotteren. Een beetje stotteren is normaal in de ontwikkeling maar het mag niet langer dan 3 maanden duren. Besteedt niet te veel aandacht aan het stotteren. Luister vooral naar WAT uw kind vertelt en niet HOE het kind het vertelt. Neem de tijd om oprecht naar uw kind te luisteren.

Hoe kan ik de taalontwikkeling van mijn kind simuleren?

Tot 7 jaar is een kind het meest gevoelig voor taal. Daarom is het zo belangrijk dat in elk geval tot die tijd (maar natuurlijk ook daarna) veel taal aangeboden wordt. Ouders kunnen de taalontwikkeling stimuleren door:

  • Luister naar WAT uw kind vertelt en niet HOE
  • Als uw kind een foutje maakt, geef dan zelf het goede voorbeeld: "Mama, ik heb een brief geschrijft!" " Oja, heb jij een brief geschreven?"
  • Dingen samen te doen en te beleven. Verwoord alles wat u doet en leg dingen uit: Nu gaan we naar de badkamer. We pakken een washandje. Dan wassen we de handen, de pink, de ringvinger, etc..
  • Samen een boek te lezen en keer op keer hetzelfde voor te lezen. Herhaling is belangrijk!
  • Liedjes te zingen met je kind!
  • Samen spelletjes te spelen.

Mijn kind kan de "K" niet uitspreken en vervangt deze door een "T". Kan een logopedist hierbij helpen?

Jazeker! De logopedist kan uw kind helpen. Eerst zal het articulatiepatroon nader onderzocht worden. Ook de mondmotoriek zal bekeken worden. De behandeling zal uw kind leren de "K" correct te vormen. Eerst alleen de "K", dan op woordniveau, dan op zinsniveau en zo door totdat de juiste "K" geautomatiseerd is in de spontane spraak.

Door een beroerte krijg ik steeds meer problemen met spreken. Ben ik niet te oud voor logopedie?

Niemand is te oud voor logopedie. Ook ouderen hebben vaak veel baat bij logopedie. Na een beroerte kunt u problemen hebben met het eten of drinken. Het kauwen en/of slikken gaat moeizamer of het lukt niet meer. Of u kunt zich verslikken in eten of drinken.

De logopedist helpt u om het eten en drinken zo goed mogelijk te laten verlopen. Soms zijn er problemen met de taal. Dan is er sprake van een afasie. U kunt dan moeite hebben met het begrijpen van datgene wat gezegd wordt, met het zoeken van woorden of met het formuleren van zinnen. Daarnaast kan het lezen en/of schrijven niet meer mogelijk zijn. De logopedist oefent met u zodat u weer zo goed mogelijk kunt communiceren. Soms kunt u door de beroerte uw lippen en/of tong niet of moeizaam bewegen. Ook uw stem kan veranderd zijn, bijvoorbeeld zachter, doffer of eentoniger zijn geworden. Dat heeft tot gevolg dat anderen u soms niet goed kunnen verstaan. Dan is er sprake van een spraakstoornis (dysartrie). Wanneer de oorzaak duidelijk is, doet de logopedist oefeningen met u, zodat het spreken weer verstaanbaar wordt. Wanneer dit niet mogelijk is, zoekt de logopedist naar geschikte hulpmiddelen voor optimale communicatie.

Heeft u nog vragen of wilt u graag een afspraak maken? Dan kunt u bellen of e-mailen met logopediepraktijk Logopedie op Maat.

Over mijzelf
Heeft u vragen?Neem dan nu vrijblijvend contact met mij op. contact e-mail telefoonnummer logopedist lindeholt