logopedie lindenholt nijmegen banner

Taalstoornis - logopedie in Lindenholt


Wanneer we het hebben over taalstoornissen en taalproblemen, maken we een onderscheid tussen taalproblemen die ontstaan bij het leren van taal en problemen die ontstaan als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld afasie.

Taalstoornissen bij kinderen

Wanneer de taalontwikkeling van een kind langzamer of anders verloopt dan bij leeftijdsgenoten kan er sprake zijn van een taalprobleem.

Kenmerken van een taalprobleem kunnen zijn:

  • (nog) niet of nauwelijks spreken;
  • onjuist reageren op vragen;
  • kleine woordenschat;
  • opdrachten niet begrijpen;
  • problemen met lidwoorden, meervoudstrappen, trappen van vergelijking, verkleinwoorden en het vervoegen van werkwoorden;
  • geen goede zinnen kunnen vormen;
  • moeite met het onder woorden brengen van gedachten.

Ouders kunnen ook zelf veel doen om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren, bijvoorbeeld door zelf het goede voorbeeld te geven en door rustig en in goede zinnen te praten. Ook de invloed van het samen een spelletjes spelen of het (voor)lezen van een boek op de ontwikkeling van spraak en taal moet men niet onderschatten.

Verworven taalstoornissen

Deze stoornissen ontstaan bij patiënten die voorheen een normaal functionerend taalverwerkingssysteem hadden. Over het algemeen gaat het hier om stoornissen op de volwassen leeftijd, maar ook kinderen die tot het ontstaan van het hersenletsel een normale taalontwikkeling hebben doorgemaakt horen tot deze patiëntengroep.

Afasie is bij iedereen anders, want de ernst en omvang ervan zijn onder andere afhankelijk van de ernst van het hersenletsel en de locatie hiervan en het vroegere taalvermogen. Ook iemands persoonlijkheid speelt hierin een rol.
Sommige mensen met afasie taal wel goed begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met de zinsopbouw, terwijl anderen juist wél veel spreken, maar dit door anderen moeilijk te begrijpen valt.

Om de problemen te verminderen kunnen er oefeningen worden gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven weer te verbeteren. Ook wordt de patiënt en zijn directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier met elkaar kunnen communiceren. Zo helpt de logopedist om de communicatie weer beter te laten verlopen.

Meertalige kinderen

Meer dan 20% van de kinderen in Nederland heeft een of meer niet-Nederlandse ouder(s). Omdat deze ouders een andere taal dan het Nederlands spreken, groeien hun kinderen op in een meertalige taalsituatie waarin ze twee, drie of zelfs meer talen horen. Kinderen tot ongeveer twaalf jaar zijn goed in staat om naast hun moedertaal nog één of meerdere talen te leren. Toch kan er sprake zijn van taalproblemen op school, in de sociale omgeving of later op het werk. Veel kinderen krijgen dan te maken met spraak- en taalachterstanden. Een logopedist kan extra aandacht besteden aan de Nederlandse taal door te werken aan het uitbreiden van de woordenschat, het maken van een goede zinsbouw, het correct gebruiken van woordvormen zoals werkwoordsvormen en meervoudsvormen, etc..

Heeft u nog vragen of wilt u graag een afspraak maken? Dan kunt u bellen of e-mailen met Lennie Derkx van praktijk Logopedie op Maat.Als u nog meer wilt lezen over afasie:
- Afasie.nl - informatie over de taalstoornis afasie

Over mijzelf
Heeft u vragen?Neem dan nu vrijblijvend contact met mij op. contact e-mail telefoonnummer logopedist lindeholt