logopedie lindenholt nijmegen banner

Spraakproblemen- en stoornissen - Logopedie op Maat


Wat verstaan wij onder spraakproblemen?

Met spraakstoornissen worden problemen bedoeld met het vinden of uitspreken van woorden, stotteren en onduidelijk of helemaal niet spreken.

Bent u specifiek op zoek naar informatie over stotteren? Bekijk dan deze pagina over stotteren.

Spraakstoornissen leiden er toe dat woorden, zinnen of verhalen onduidelijk of zelfs onverstaanbaar zijn. Meestal is er met de intelligentie of het taalvermogen niets aan de hand. Soms komt een spraakstoornis voor in combinatie met een gehoorstoornis.

Meest voorkomende spraakstoornissen


 • Vertraagde spraakontwikkeling
  Men spreekt van een vertraagde spraakontwikkeling als de spraak van het kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenootjes. Jonge kinderen laten vaak klanken weg of vervangen klanken door andere klanken, zoals: "toe" voor "stoel" of "ba" voor "bal".
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
  Soms komt het leren praten maar niet of moeizaam op gang. Dan kan er sprake zijn van een verbale ontwikkelingsdyspraxie. Dit is een spraakstoornis die te maken heeft met de planning van de bewegingen van de mond. Het kind heeft problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken. De spraak is dan erg onduidelijk.
 • Articulatiestoornissen
  Dit is het niet of verkeerd uitspreken van klanken en problemen in de coordinatie van ademing, stemgeving en uitspraak. Een voorbeeld is slissen tijdens het spreken.
 • Slissen en lispelen
  Bij slissen of lispelen wordt de /s/ verkeerd uitgesproken. Door te slappe tongspieren of te weinig beheersing van de tongmotoriek klinkt de /s/ niet scherp.
 • Nasaliteitsstoornis
  Hierbij klinkt de spraak te veel of juist te weinig door de neus. Men spreekt van een nasaliteitsstoornis of neusspraak wanneer de resonantie (de klank) van de spraak afwijkend is.
 • Stotteren
  Stotteren is een spraakstoornis waarbij de spraakbeweging niet vloeiend verloopt. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms is er sprake van teveel spanning. Daarnaast kunnen andere symptomen zichtbaar zijn, zoals: meebewegingen in het gezicht of lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen. Kinderen vermijden bepaalde situaties, bepaalde woorden of klanken worden omzeild, het kind heeft een gebrek aan zelfvertrouwen en heeft geen plezier in het spreken. Ik behandel alleen jonge stotterende kinderen met beginnend stotteren. Daarvoor kunnen ze bij logopedie op maat terecht. Voor langdurig stotteren bij kinderen van 6 jaar en ouder/volwassenen, verwijs ik ze door naar een stottertherapeut.
 • Broddelen
  Broddelen is een stoornis in het spreken, die lijkt op stotteren maar toch anders is. Dit uit zich als een niet-vloeiende moeilijk verstaanbare spraak. Kenmerken zijn een slappe uitspraak en een hoog spreektempo, het inelkaar plakken van woorden (bijvoorbeeld "tevisie" in plaats van 'televisie'), gebruik van stopwoorden, snelle woordherhalingen en klankherhalingen, en moeilijkheden met het formuleren van gedachten, maar ook problemen bij het schrijven.
 • Dysarthrie
  Dit is een stoornis in de uitspraak en/of stem, veroorzaakt door bijvoorbeeld beroerte of spierziekte.

Oorzaken

Er zijn een groot aantal zaken die tot spraakstoornissen kunnen leiden. Ze kunnen bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van langdurig verminderd gehoor (bijvoorbeeld door een lijmoor), een afwijking van de articulatieorganen (bijvoorbeeld in geval van schisis) of door duimen. Ook kan medicijngebruik of een ongeval leiden tot een spraakprobleem. We zien ook vaak dat spraakstoornissen ontstaan tijdens of na een aandoening aan het zenuwstelsel. Voorbeelden hiervan zijn beroertes, de ziekte van Parkinson of een hersentumor.Over mijzelf
Heeft u vragen?Neem dan nu vrijblijvend contact met mij op. contact e-mail telefoonnummer logopedist lindeholt